Nauczymy Cię jeździć.

Po prostu.

Kurs kategorii B we Wrocławiu.

BRAK WOLNYCH MIEJSC NA KURS,

zapraszamy niebawem :)

Nasz cel? Radość kursanta.

Prawo jazdy z nami to prosta sprawa.

Łukasz Brodziak

(właściciel) 

605 252 936

Iza Bykowska 

 (instruktor) 

601 333 122

Włodzimierz Kurowski

 (instruktor)

600 655 789

Mateusz Szydełko

 (instruktor)

536 398 155

Natalia Jasińska

 (instruktor)

697 604 097

Adres: 

 

ul. Piesza 1

51-109 Wrocław

Budynek X Liceum Ogólnokształcącego

(boczne wejście)

Jak do nas dojechać? 

 

Tramwaje:  

7, 8, 14, 15, 24

Autobusy:  

105, 118, 119, 129, 130, 132, 142, 144, 319, 908 i K

formularz kontaktowy

Cena kursu

na kategorię B

3200

cena dla uczniów X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

3300zł

cena dla uczniów

 i studentów

3400zł

regularna cena pełnego kursu

Numer konta

03 1140 2004 0000 3602 8221 7247

Oferujemy też jazdy doszkalające w cenie 90-110zł/h

Istnieje możliwość płatności za kurs w nieoprocentowanych ratach.

Jak przebiega kurs na prawo jazdy?

1. Spotykamy się.

Spotkanie organizacyjne na którym szczegółowo opiszemy przebieg kursu, oraz wyjaśnimy gdzie i w jaki sposób PKK założyć, oraz co będzie do tego potrzebne.

Na spotkaniu bedzie również lekarz, który wyda niezbędne orzeczenie.

2. Zakładamy profil kandydata na kierowcę.

 

Profil kandydata na kierowcę to elektroniczny dokument generowany przez starostwa. Zawiera on informacje o osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Od 19 stycznia 2013 nie ma już możliwości przystąpienia do kursu i egzaminu bez utworzenia takiego dokumentu

3. Uczymy się teorii

 

Teoria obejmuje 30 godzin lekcyjnych (45 minut każda) w sali wykładowej, rozłożone na 7 spotkań na przestrzeni około 3 tygodni. Data i godzina pierwszego spotkania jest z góry przez nas ustalona, natomiast terminy kolejnych zajęć grupa ustali z wykładowcą. Po zakończonym szkoleniu odbywa się próbny egzamin z teorii na komputerze w naszej siedzibie – identyczny jak na egzaminie państwowym.

4. Pokonujemy pierwsze kilometry

 

Praktyka obejmuje 30 godzin (60 minut każda) jazdy w samochodzie szkoleniowym Kia Rio IV. Szkolenie obejmuje wszystkie zadania i manewry obowiązujące na egzaminie państwowym. Terminy spotkań każdy kursant ustala indywidualnie ze swoim instruktorem prowadzącym.

5. Zdajemy egzamin wewnętrzny

 

Po zakończonym szkoleniu praktycznym odbywa się egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka). Pozytywny wynik tego egzaminu kończy cały proces szkolenia i umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego.

Nasza pasja, nasza misja, nasza praca.

Nasza szkoła jazdy to owoc wieloletniej i ciężkiej pracy. Od ponad wielu lat z powodzeniem szkolimy młodych kierowców na terenie Wrocławia. Nasza praca to nie tylko nasz zawód, ale również ogromna pasja.

Działamy pod patronatem X Liceum Ogólnokształcącego mieszczącego się we Wrocławiu przy ulicy Pieszej 1.

Wiemy, co robimy.

Dlaczego my?

Wyzwanie.

Od wielu lat realizujemy kursy kat. B. Dlaczego nie robimy kursów z innych kategorii? Stawiamy ja jakość, nie ilość.

Jesteśmy specjalistami w szkoleniach z kategorii B.

Stawiamy na indywidualne podejście do każdego kursanta. Nie postępujemy wedle gotowego schematu, zawsze dostosowujemy plan nauki indywidualnie. To jedyny sposób by w pełni wykorzystać grafik kursu.

Uczymy jeździć w każdych warunkach, pracujemy nad prawidłową techniką jazdy oraz prawidłowym zachowaniem w trudnych sytuacjach na drodze.

Jeździmy rano i wieczorem, w deszczu i słońcu.

Zapraszamy!

Co sądzą o nas nasi kursanci?

przeczytaj opinie

Dodatkowe informacje o profilu kandydata na kierowcę. Jak założyć PKK? 

 

Profil kandydata na kierowcę to elektroniczny dokument generowany przez starostwa. Zawiera on informacje o osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Od 19 stycznia 2013 nie ma już możliwości przystąpienia do kursu i egzaminu bez utworzenia takiego dokumentu.

 

Profil jest wymagany m.in. przy: ubieganiu się po raz pierwszy o prawo jazdy, rozszerzeniu uprawnień, wymianie zagranicznego dokumentu (z wymaganym egzaminem teoretycznym), ponownym sprawdzeniu kwalifikacji w przypadkuuprawnień cofniętych powyżej roku, lub w związku z: utratą kwalifikacji (np. po przekroczeniu limitu punktów karnych w ciągu roku od zdobyciu prawa jazdy), zwrotu dokumentu zatrzymanego wyrokiem sądu na ponad rok.

Stworzony system teleinformatyczny ma spełniać dwie funkcje: po pierwsze, pozwala na wyłapanie osób z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, które chciałyby wcześniej odzyskać uprawnienia, po drugie – ułatwi życie kandydatom oraz przyspieszy proces komunikacji pomiędzy starostwami, WORD-ami i szkołami jazdy. Dzięki niemu osoby ubiegające się o uprawnienia tylko raz muszą odwiedzić urząd.

 

Wniosek o utworzenie profilu można złożyć na trzy miesiące przed osiągnięciem pełnoletności, ale do egzaminu dopuszczani są kursanci najwcześniej na miesiąc przed osiemnastymi urodzinami.

 

Formalności w wydziale komunikacji: 

Krok 1.  Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy.Gotowy druk wniosku o wydanie prawa jazdy można dostać w szkole jazdy lub pobrać go ze strony internetowej wydziału komunikacji. Dokumenty w urzędzie może też złożyć za kandydata członek rodziny (bezpłatnie) lub np. szkoła jazdy (w tym przypadku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł).

 

Krok 2.  Przygotuj niezbędne załączniki do wyżej ww. wniosku: orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne, fotografia, kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski (dotyczy tylko osób bez polskiego obywatelstwa), pełnomocnictwo (jeśli dokumenty będzie składała inna osoba niż kandydat), dowód osobisty (do wglądu),  pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat (przy kat. AM, A1, B1).

 

Krok 3.  Złożenie dokumentów w wydziale komunikacji z wnioskiem i wymaganymi dokumentami należy zgłosić się do referatu praw jazdy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Na podstawie tych danych starosta lub prezydent miasta przydziela profil kandydata na kierowcę (pkk) i indywidualny numer identyfikacyjny.

 

Krok 4.  Odbiór dokumentu i zapisanie się na kurs prawa jazdyNa przydzielenie profilu wydział komunikacji ma dwa dni. Po tym czasie kandydat lub jego pełnomocnik może odebrać numer identyfikacyjny osobiście w urzędzie. Jest też możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty. Sposób odebrania numerutrzeba wcześniej określić we wniosku o wydanie prawa jazdy. Po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego można zapisać się na kurs w dowolnie wybranej szkole jazdy.

łukasz & marek  

SZKOŁA NAUKI JAZDY

Szkoła jazdy

kursy kategorii B

Wrocław

lukaszimarek@poczta.onet.pl 

71 725 82 60   |   605 252 936

www.lukaszimarek.pl

ul. Piesza 1

51-109 Wrocław

Budynek X Liceum Ogólnokształcącego

©2010-2017 łukasz & marek - szkoła nauki jazdy. Wszelkie prawa zastrzeżone.